Ask barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • 14/09/2015

  ENDELIG – SKAL VI HA DUGNAD IGJEN

  Mandag 28. og tirsdag 29. september fra kl. 18.00 – 21.00 får vi endelig mulighet til å få gjort noe med alt vi har gått og tenkt på.

  Handyman-dugnadDet er alltid like kjekt å jobbe sammen som personale og foreldre, spise litt, drikke kaffe og prate. En dugnad er like mye arbeid som det er sosialt.

  Vi trenger alle – her er det ingen som ikke kan gjøre noe. Flott om noen kan bake en kake, passe hot-dogene og trekke kaffe.

  Vi trenger noen med sterke armer og gode rygger.

  Vi trenger noen tålmodige mennesker som kan male.

  TA MED SPADE, TRILLEBÅR, GRAPSE, GODT HUMØR OG ANDRE TING DU TROR KAN VÆRE NYTTIG.  

  Her er en oversikt over stasjonene du kan melde deg på:

   

  Mandag 28/9

  Tirsdag 29/9

  STØPE BETONGFUNDAMENT

  Støpe: Vi skal støpe ned 6 betongfundament til seiltak over sandkassene  oppe + en søylesko hvor vi skal montere en skiltstolpe.

  Prosjektleder: Trine D. Sol og Marta

  Prosjektleder: Trine D. Sol og Marta

  MALE MUR OG LEKEHYTTER

  Vi skal male lekehytter og mur nede.

  Prosjektleder: Jannicke Z

  Prosjektleder: Jannicke Z

  FALLMATTER V/SEILEBANE

  Fylle på steiner/sand ved seilebane nede og legge på fallmatter

  Prosjektleder: Cathrine

  Prosjektleder: Cathrine

  MALE BORD OG BENKER

  Vi skal male bord/benker ute

  Prosjektleder: Lisbeth

  Prosjektleder: Lisbeth

  MALE VINDUSKARMER

  Vi skal male vinduskarmer

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  RYDDE OG SORTERE I LEKESKUR

  Vi skal rydde og sortere i lekeskur oppe og nede

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  MALE PARADIS

  Vi skal male noen enkle paradis oppe + male opp igjen sykkelvei nede

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  PLANTEKASSER OG PLATTING

  Vi skal flytte plantekasser slik at de står kant i kant med platting nede og støpe kanten litt penere

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  URTEHAGE

  Vi skal renske ugras, spa om, barke og plante ned igjen urter. Vi legger duk under grus og gruser på nytt.

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  MATSTASJON

  Vi trenger noen som kan ta ansvar for matservering til dugnadsgjengen

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  FLISE OVER KJØKKENBENK PÅ VIRVEL

  Vi bruker det vi har og ser hvor langt vi kommer

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  PUSSE OG LAKKE SCENETRAPP

  Prosjektleder:

  Prosjektleder:

  Hovedansvarlig: Mona Rasmussen

 • 31/08/2015

  Skriv tekst her

 • Velkommen til foreldremøte torsdag 10/9-2015

  25/08/2015

  Vi ønsker med dette alle våre foreldre velkommen til barnehageårets første foreldremøte og foreldrerådsmøte.

  Vi starter avdelingsvis kl. 18.15 -20.30

  Pause 20.30-20.45

  Foreldrerådsmøte starter kl. 20.45-21.15

  Invitasjon til foreldremøte finner du i barnets hylle i garderoben og som oppslag på alle avdelinger.

  Enkel servering. 


 • VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR - MANDAG 17. AUGUST

  14/08/2015

       

  Mandag 17. august starter nytt barnehageår og nye barn skal begynne hos oss. Alle som går i barnehagen - møter på sine nye avdelinger mandag morgen. Her er hyller og garderobeplasser gjort klare.

  Både barn og voksne i barnehagen har ventet i spenning på at de "nye" avdelingene skal starte opp. Gjennom sommeren - men spesielt denne uken, har hele barnehagen jobbet ute i hagen og inne på avdelingene slik at skal være klart og fint til de nye barna begynner.  

  På Mandag starter det til sammen tre nye barn på henholdsvis Gnisten, Virvel og Dråpen. Innen 31. august starter de 3 neste barna.  De nye barna starter kl. 10.00 den første dagen og vil bli møtt av sine primærkontakter. Les også mer om oppstart i barnehage i dokumentmappen vår til høyre eller klikk her: http://www.barnehageside.no/db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/brosjyre.%20Ny%20i%20barnehagen%20og%20overganger%20mellom%20avdelinger(1).pdf

   

  SOM VANLIG VIL TO OG TO AVDELINGER SAMARBEIDE OM MORGENEN FRA 0730-0745 OG FRA 1600-1630.

  DA ER AVDELING VIRVEL OG DRÅPEN SAMMEN PÅ DRÅPEN - MENS GNISTEN OG SPIREN ER SAMMEN PÅ GNISTEN.  

  Så ønsker vi alle barn og familiene deres hjertelig velkommen til oss og til nytt barnehageår.

  -På vegne av personalet; Mona Rasmussen, styrer - 

 • Følg Ask barnehage på Facebook

  26/02/2015

   

  https://www.facebook.com/ask.barnehage?ref=bookmarks

 • 06/03/2015

 • Ask barnehage - med inspirasjon fra Reggio Emilia

  16/05/2015

  En lyttende pedagogikk og et helhetlig menneskesyn                                         Å bidra til at barnet utvikler hele seg, med kropp – følelser og hode er tuftet på et helhetlig menneskesyn og er en sentralt i vårt arbeid. Vi er særlig opptatt av de estetiske fagene og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. En lyttende pedagogikk handler ikke bare om fysisk lytting men om en grunnleggende tilnærming til livet. Det er en metafor for en åpenhet for andre, evne til å lytte og bli lyttet til, med alle sanser. Lytting innebærer å tillegge den andre verdi og er en forutsetning for enhver læringsbasert situasjon.

  I Ask barnehage henger verdisyn, læringssyn og menneskesyn nøye sammen. Vi har beskrevet dette i 7 setninger:

  1. Sårbart, tillitsfullt og avhengig av sine omgivelser og samtidig kompetent til å mestre, forstå og delta i samspillet med andre. 

  2. Meningsskapende med drivkraft til å danne egne teorier(hypoteser) og uttrykke sin forståelse av tilværelsen.

  3. Aktiv aktør i egen læring, vekst og utvikling.

  4. Kreativ med indre drivkraft til å leke, forestille seg og utvikle nye ideer.

  5. Fremtidens viktigste ressurs som skal sikre et bærekraftig samfunn.

  6. Unikt med ulike forutsetninger og kompetanser.

  7. Likeverdig med autoritet i forhold til egne opplevelser og følelser.


   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...

 • Et barn har hundre språk

  26/02/2015

  Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
   
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
   
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • For informasjon om pris i barnehagen - følg lenken

  14/08/2015

  http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  17/09/2008

  Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006.