Ask barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • LYSFEST I ASK BARNEHAGE FREDAG 12. DESEMBER KL. 08

  10/12/2014

  Vi ønsker med dette hjertelig velkommen til årets lysfest.

  I Ask barnehage markerer vi Lucia med en lysfest. Lysfesten er en stemningsfull start på dagen med Lucia-tog, sang og servering av lussekatter og kakao ute. Vi håper mange av dere finner tid til å komme her og være sammen med oss denne morgenen.

  Litt praktisk informasjon:

  · De barna som ønsker å være med i Lucia-toget må komme ferdig påkledd i hvite klær kl. 07.50.

  · Når barnet er tatt i mot på avdelingen, venter alle som ikke skal gå i tog på plassen ute, mens barna og pedagogene gjør seg klare.

  · Kl. 08.00 starter Lucia-toget. De som skal se Lucia-toget må komme til plassen oppe ved småbarnsavdelingen.

  Vi har liten parkeringsplass og det er ikke plass for alle bilene.Vær forsiktig og beregn tid til å parkere. Det kan være dere må parkere et stykke fra barnehagen og spasere noen minutter.

 • Åpne avdelinger i Julen

  02/12/2014

  ÅPNE AVDELINGER I JULEN

  22/12 - Virvel, Dråpen, Gnisten og Bølgen (Strålen er på Bølgen)

  23/12 - Dråpen (Virvel er på Dråpen) og Gnisten (Strålen og Bølgen er på Gnisten)

  29/12 - Gnisten  (alle avdelinger er på Gnisten)

  30/12 - Dråpen (Virvel er på Dråpen), Gnisten og Bølgen (Strålen er på Bølgen)

  Barna leveres og hentes på de avdelingene som er åpne. Dere finner også denne oversikten på side 1. i Askebladet.

 • Her er Askebladet

  28/11/2014

   

  http://www.barnehageside.no/db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/avistilnett.pdf

   


   


   

 • Flott Innsamlingsaksjon

  04/11/2014

  Årets FORUT-aksjon ga hele 7.127,- i inntekt fra salg av mat og auksjon av bilder.

   Vi takker alle våre familier for strålende deltakelse og engasjement

 • Velkommen til Auksjon

  23/10/2014

  http://www.barnehageside.no/db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/Auksjonsobjekter%20Forutaksjonen%202014.pdf

   

 • Velkommen til årets foutaksjon

  06/10/2014

  24 oktober 14.30-16.30 inviterer vi til vår årlige solidaritetsaksjon.

  Se invitasjon under:

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/invitasjon.pdf

   

 • Askebladet

  06/10/2014

  Askebladet september 2014

 • Informasjon om kost og kostilpasninger i barnehage

  03/10/2014

  Skriv om kost- og kostilpasninger i barnehagen er nå ferdig utarbeidet og lagt inn i dokumentmappen til høyre. Noen mindre innstramminger i forhold til bruk av personalresurser ift. innkjøp og tilberedning av antall retter, har vi sett oss nødt til. Men vi viderefører i hovedsak dagens praksis og har forsøkt å beskrive denne.

  - Mona E. Rasmussen, styrer -

 • DUGNAD 29. og 30. SEPTEMBER KL. 18-21

  19/09/2014

  Vi inviterer til sosiale og trivelige arbeidsøkter i barnehagen Mandag 29. og Tirsdag 30. september. kl. 18-21

  Målet vårt: Å skape fine omgivelser for barna å leke og lære i. Vi håper at mange tar seg tid til å bidra til barnas leke- og læringsmiljø.

  Påmelding: I alle garderobene finner dere påmeldingslister og mer informasjon.

  Dere kan også melde dere på ved å sende mail til: mona.rasmussen@askoy.kommune.no

   

 • Planleggingsdag mandag 15 september

  11/09/2014

  Vi minner om planleggingsdag mandag 15 september. Da er barnehagen stengt.

 • Velkommen til foreldremøte mandag 22. september

  03/09/2014

 • Velkommen til nytt barnehageår2014/2015

  02/09/2014

  Mandag 18. August begynner nytt barnehageår. Vi ser frem til en spennende tid hvor nye bekjentskaper dannes og venner møtes.

  Alle nye barn starter fortløpende og siste "kullet" med nye starter mandag 25. August.

  Personalrommet vil bli stilt til disposisjon for alle foreldre som har barn på "innkjøring"

  Mandag 18. Augst er det fint om:

   - Barna på avdeling GNISTEN og avdeling SPIREN kan møte til frokost kl. 09.30 -   senest til kl. 09.00. Da flytter vi med oss alle tingene til henholdsvis Strålen og      Bølgen.

  - De eldste barna på avdeling DRÅPEN og VIRVEL som skal flytte over til Gnisten, starter flyttingen kl. 10.00. Det er fint om alle barna på disse to avdelingene er kommet før kl. 09.30

  Dersom dere kommer senere - leverer dere barna på den "nye avdelingen". Her treffer de dere skal være sammen med resten av året. (Fint om dere melder fra dersom dere blir sene.)

   

  Så ønsker vi alle hjertelig velkommen til nytt barnehageår

   

 • Kjernetid i Ask barnehage

  03/03/2014

  Fra 01.01.2014 har pedagogene i Ask barnehage satt kjernetiden fra 09.30 – 14.30. Dette betyr ikke noe annet i praksis enn at vi gjerne vil ha beskjed i barnehagen dersom barna kommer senere enn 09.30 og blir hentet før 14.30.

   For å kunne gi barna et godt innhold - trenger vi hele barnegruppen til stede slik at vi kan planlegge pedagogiske aktiviteter og opplegg med utgangspunkt i at barna er her. Dette selvfølgelig med forbehold om sykdom og annet som gjør at barna trenger å være borte fra barnehagen. Hos oss er alle barna viktige både i leken, i hverdagsaktiviteter og i det pedagogiske opplegget. Vi gleder oss til en flott vår- og sommertid sammen med barna i Ask barnehage.

  Med vennlig hilsen pedagogene i Ask barnehage

   

   

   

   

   

   

   

 • VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE

  25/02/2014

  Vår visjon:Klart vi kan - Kreativitet og Glede setter Spor

  Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivelser med skog og sjø like utenfor gjerdet. Gårder med jorbærdyrking og alpakkadyr er noen steinkast bortenfor. Inspirasjon til læring i prosjektarbeid og fordypning - finner vi i naturen og omgivelsene rundt oss. I tillegg henter vi materiale fra kunst, litteratur, musikk, dans og drama for å nevne noe.V i har hentet  inspirasjon fra barnehagene i Reggio Emilia. 

   

  Reggio Emilia pedagogikken står for:

  • En pedagogisk arbeidsmåte, forankret i et humanistisk livssyn som bygger på en sterk tro på menneskets muligheter.
  • En dyp respekt for barnehage og en overbevisning om at alle barn erfødt rike og intelligente, med en sterk innebygget drivkraft til å utforske verden.
  •  En bekjennelse av subjektivitet.
  • En pedagogikk som stadig fornyesog utvikles, med barns behov som utgangspunkt og i takt med det moderne samfunnsendringer.
  • Pedagogikken er også kalt ”den lyttende pedagogikk” da den i stor grader preget av gjensidighet og dialog.
  • Reggio Emilias pedagogikk er ikke et program som man kan ”ta over” eller kopiere, men man kan inspireres av grunntankene og filosofien, og tilpasse og utvikle den i våre egen barnehage.
  • Loris Malguzzi har sagt: ”Jeg tror at de ord som best sammenfatter vår virksomhet er utforskning og medvirkning”.
  • Loris Malaguzzis dikt ”Et barn har 100 språk" uttrykker grunnleggende tanker i den pedagogiske filosofien

  Ask barnehage er organisert og fysisk utformet særskilt for å stimulere og støtte barns læring, kreative vekst og utvikling.I barnehagen vår lever vi i et miljø hvor vi omgir oss med estetiske inntrykk og uttrykk inne og ute. Barnehagens læringsmiljø utfordrer tanken, trigger følelser og skjerper sansene.  I atelieene som er på hver avdeling bearbeides inntrykk og erfaringer. Refleksjonen og arbeidet i atelieene skaper sammenhenger og forståelser som gir grunnlag for ny læring.

  Barnehagen  vår består av 6 avdelinger. I tillegg har vi to atelie/verksted.
   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...
  "Dagens barn skal finne opp alle de sakene vi ikke vet at vi trenger ennå".
  avdeling Dråpen og Virvel går de minste barna i barnehagen. De er ca. 12 i tallet og er mellom 7-8 mnd. og 2/3 år.

  • På avdeling Spiren og Gnisten går de mellomste barna i barnehagen. De er ca 14-18 i tallet og er  mellom 2 og 5 år.
  • På avdeling Strålen og Bølgen finner de de største barna i barnehagen. De teller ca. 20  og er mellom 4 og 6 år.
  • Barna som går siste året i barnehagen har sin egen femårsgruppe. 

 • Et barn har hundre språk

  25/02/2014

   Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  17/09/2008

  Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006.