Ask barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Samarbeidsutvalget våren 2015

  18/06/2015

  Innkalling og referat fra møtet i samarbeidsutvalget den 15. juni 2015, finner du på siden til samarbeidsutvalget i dokumentmappen til høyre. Referat fra SU-møte 15.06.2015

 • Åpne avdelinger i sommer

  10/06/2015

  I dokumentmappen til høyre vil du finne oversikt over hvilke avdelinger som er åpne i sommer. Barna går sammen på de avdelingene som er åpne. I tillegg finner du en oversikt over ansvarlig leder for sommerukene.

 • VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE

  16/05/2015

  Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivelser med skog og sjø like utenfor gjerdet. Gårder med jorbærdyrking og alpakkadyr er noen steinkast bortenfor. Inspirasjon til læring i prosjektarbeid og fordypning - finner vi i naturen og omgivelsene rundt oss. I tillegg henter vi materiale fra kunst, litteratur, musikk, dans og drama.Vi har hentet  inspirasjon fra barnehagene i Reggio Emilia.

  Ask barnehage er organisert og fysisk utformet særskilt for å stimulere og støtte barns læring, kreative vekst og utvikling. I verkstedene som er på hver avdeling bearbeides inntrykk og erfaringer. Refleksjonen og arbeidet i verkstedene skaper sammenhenger og forståelser som gir grunnlag for ny læring. Barnehagen  vår består i dag av 5 avdelinger. I tillegg har vi et verksted, et bibliotek og et sanserom. 

    

 • Følg Ask barnehage på Facebook

  26/02/2015

   

  https://www.facebook.com/ask.barnehage?ref=bookmarks

 • 06/03/2015

 • Ask barnehage - med inspirasjon fra Reggio Emilia

  16/05/2015

  En lyttende pedagogikk og et helhetlig menneskesyn                                         Å bidra til at barnet utvikler hele seg, med kropp – følelser og hode er tuftet på et helhetlig menneskesyn og er en sentralt i vårt arbeid. Vi er særlig opptatt av de estetiske fagene og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. En lyttende pedagogikk handler ikke bare om fysisk lytting men om en grunnleggende tilnærming til livet. Det er en metafor for en åpenhet for andre, evne til å lytte og bli lyttet til, med alle sanser. Lytting innebærer å tillegge den andre verdi og er en forutsetning for enhver læringsbasert situasjon.

  I Ask barnehage henger verdisyn, læringssyn og menneskesyn nøye sammen. Vi har beskrevet dette i 7 setninger:

  1. Sårbart, tillitsfullt og avhengig av sine omgivelser og samtidig kompetent til å mestre, forstå og delta i samspillet med andre. 

  2. Meningsskapende med drivkraft til å danne egne teorier(hypoteser) og uttrykke sin forståelse av tilværelsen.

  3. Aktiv aktør i egen læring, vekst og utvikling.

  4. Kreativ med indre drivkraft til å leke, forestille seg og utvikle nye ideer.

  5. Fremtidens viktigste ressurs som skal sikre et bærekraftig samfunn.

  6. Unikt med ulike forutsetninger og kompetanser.

  7. Likeverdig med autoritet i forhold til egne opplevelser og følelser.


   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...

 • Innføring av inntektsgradert foreldrebetaling

  16/05/2015

  faktura

  En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1.mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Det må sendes inn søknad med dokumentasjon.

   Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1. mai er kr. 2.580,- pr. måned. Betaling av kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

  De som er i målgruppen for å få redusert foreldrebetaling, må sende en skriftlig søknad til Askøy kommune, postboks 323, 5323 Kleppestø.   Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og
  personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det
  ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

  For mai – juni 2015 og barnehageåret 2015/2016 settes fristen til fredag 29.mai 2015.

 • Et barn har hundre språk

  26/02/2015

  Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
   
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
   
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • For informasjon om pris i barnehagen - følg lenken

  08/05/2015

  http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  17/09/2008

  Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006.