Ask barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Åpne avdelinger - noen endringer

  30/06/2016

  I forbindelse med at vi skal ta i bruk avdelingene nede igjen, har vi holdt på å flytte leker og møbler ned denne uken. Det har gått mye raskere enn vi trodde. Både barn og voksne er klare og har lyst å ta i bruk avdeling Bølgen og Strålen allerede fra mandag av. Dette betyr at det blir litt endring i åpne avdelinger i Sommer  Uke 26: Alle avdelingene åpen (oppe) – Ansvarlig: Ped.leder på egen avdeling

  uke 27: Bølgen, Virvel og Dråpen åpen – Ansvarlig: Trine og Beate

  uke 28: Dråpen og Bølgen åpen – Ansvarlig: Trine og Beate

  uke 29: Dråpen åpen - alle samles på Dråpen. Ansvarlig: Christine og Stina

  uke 30: Gnisten åpen - alle på Gnisten. Ansvarlig: Sølvi og Stina

  uke 31: Bølgen og Dråpen åpen. Ansvarlig: Sølvi og Lisbet

  uke 32: Strålen, Bølgen, Gnisten og Dråpen - åpen. Ansvarlig: Ped.leder på egen avdeling

  Uke 33: Strålen, Bølgen, Gnisten og Dråpen - åpen: Ped.leder på egen avdeling

   

   

 • Åpne avdelinger i sommer 2016

  23/06/2016

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/apneavdelingersommer2016.pdfÅpne avdelinger sommer 2016

 • Sommerbrev 2016

  17/06/2016

  Da er sommeren her for fullt og vi har vært heldige med været så langt. Deilige varme dager med vannspreder og glade barn, har vært en flott avslutning på barnehageåret. Det vil være to barnehagelærere på jobb i hele sommer. Pedagogisk ansvarlig er lagt ved i oversikt over åpne avdelinger.

  I løpet av sommeren – fra uke 27 og frem til og med uke 30, er vi samlet på noen avdelinger. Avdelingene som står tomme, blir da ryddet og vasket – derfor skifter vi mellom avdelingene, slik at når sommeren er over, er alle avdelinger rene og klar for ny barnegruppe.

  Les mer i sommerbrevet: 


 • VELKOMMEN TIL ÅRETS SOMMERUTSTILLING 2016

  30/05/2016

 • Invitasjon til sommerfest og utstilling

  25/05/2016

 • Kort oppsummering fra foreldremøte 10.mai 2016

  13/05/2016

  Hei alle sammen. Tusen takk for et flott foreldremøte med positivt engasjement og fine innspill. Vi har fått mange gode tips og tanker om hvordan vi kan jobbe med de ulike områdene for neste års planlegging.

  I dokumentmappen til høyre vil dere finne en liten oppsummering fra foreldremøtet. På samarbeidsutvalgets side finner dere referat fra foreldreråd.

  Så ønsker jeg alle en fantastisk fin pinse og en deilig 17. mai feiring.

   

  - Mona, styrer i Ask barnehage - 

 • VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER VÅREN 2016

  26/04/2016

  Da er det tid for vårens foreldremøter.

  03. mai  kl. 18.15 ønsker vi hjertelig velkommen til alle som har nye barn i Ask barnehage.

  Vi viser rundt i barnehagen og har et lite foredrag om barnehagens filosofi og pedagogiske arbeid. Vi informerer om det å være ny i barnehagen og forteller om startsamtalene vi gjennomfører med alle nye foreldre. Se invitasjon i dokumentmappen til høyre.

  10. mai:  ønsker vi hjertelig velkommen til alle foreldre. Vi skal blant annet; samarbeide om ny årsplan, jobbe med tiltak etter brukerundersøkelsen og snakke om forventninger. På hver avdeling vil de pedagogiske lederne ha et lite foredrag om utvalgte tema fra et nytt program for foreldre, som er utarbeidet i Askøy kommune. Revidert invitasjon i dokumentmappen til høyre.

  HUSK PÅMELDING  

  (Slik at vi kan organisere Gallery Walk og beregne mat & drikke) 

 • Godt rustet for høye ambisjoner fra regjeringen

  17/03/2016

  11. mars publiserte Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding 19. (2015-2016): "Tid for lek og læring - bedre innhold i barnehagen"

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/

  Stortingsmeldingen vektlegger betydningen gode barnehager har for barns videre utdanning, helse og liv. Meldingen har en tydelig sosial profil og vektlegger blant annet barnehagens arbeid med å ivareta risikoutsatte barn. Hos oss har vi utviklet et godt og systematisk arbeid rundt dette. I tillegg er Askøy kommune i gang med sitt fattigdomsprosjekt, som vil gi oss ny og oppdatert kunnskap om å møte familier som lever under fattigdomsgrensen.

  Regjeringens ambisjoner om et godt og systematisk arbeid rundt barns språklige, sosiale og kognitive utvikling, samsvarer godt med de pedagogiske oppleggene vi har utarbeidet i Ask barnehage gjennom flere år. I tillegg har vi i Ask barnehage utviklet et systematisk arbeid omkring barns motorisk utvikling. Vi vil også nevne vårt arbeid med å gjøre barn bevisste på egen læringsevne og motivasjon til å tilegne seg nye ferdigheter og ny kunnskap.

  Regjeringen er i sin melding opptatt av at barnehagen skal stå for et enhetlig læringssyn, dokumentere sitt arbeid og gjøre systematiske vurderinger av arbeidet. Gjennom vårt samarbeid med Ringer i Vann, har vi fått gode og varierte verktøy til å stadig videreutvikle kvaliteten i barnehagen vår. Regjeringen ønsker at barnehagens vurderingsarbeid og statistikker skal være tilgjengelig for alle - dette har vi innført allerede. På vår hjemmeside ligger vår vurderingsrapport med statistikker og det hele. Det vil bli interessant å følge de ulike nettportalene regjeringen utvikler for hele barnehagesektoren.

  Regjeringen vektlegger betydningen av et kompetent personale. Det er alltid flott å få nytt påfyll og oppdatert kunnskap - og vi trenger det sårt i hele sektoren. Også i Ask barnehage er dette kjærkomment og viktig. Samtidig har vi gjennom våre nye verktøy fått gode redskaper til planlegging, gjennomføring, vurdering og videreutvikling av vår pedagogiske virksomhet. Vi står godt rustet til å møte regjeringens ambisjoner om bedre kvalitet i barnehagen.

  - Mona E. Rasmussen, styrer -  

   

 • BRUKERUNDERSØKELSE 2016

  14/03/2016

  Brukerundersøkelsen 2016 er i gang. Vi håper at alle tar seg tid til å svare. Husk at for søsken, må man svare for hvert barn. Logg inn på www.bedrekommune.no med brukernavn og passord som du har mottatt i barnehagen. Ved å bruke noen minutter på undersøkelsen hjelper du oss å gjøre barnehagen bedre. 

 • Vi åpner Lesehulen

  03/03/2016

   

  – Det gleder oss å ha fått et krypinn som vi kan bruke utendørs året rundt, hvor ungene kan få tegne, lese eller gjøre andre aktiviteter, selv om de er ute, forteller pedagogisk leder, Sølvi Engelsen.

  Det sjarmerende skuret rommet ikke mange sjelene. Høyst åtte par ben får plass på benken samtidig. Presser de seg ekstra godt sammen, kan også en voksen få plass på saueskinnet. Og det kommer godt med når man ikke selv kan lese bøker. Mottoet for årets nasjonale barnehagedag er nemlig «Les høyt for oss».

  – Ettersom barnehagedagens motto passet godt med vår nye lesehule, tenkte vi å benytte dagen til å åpne den, så fikk vi satt litt ekstra stas på dagen, mener Engelsen.

  Les mer om barnehagedagen og lesehulen vår på; http://www.av-avis.no/aktuelt/Na-har-smarollingene-pa-Ask-fatt-seg-egen-lesehule-435869.html

   

 • PLANLEGGINGSDAG FREDAG 26.02.2016

  24/02/2016

  Vi minner om planleggingsdag fredag 26. februar. Barnehagen er stengt denne dagen.

  - Personalet i Ask barnehage -  

 • Vi utvider åpningstiden med 1 time fra 01.08.2016

  10/02/2016

   ASK BARNEHAGE

  Kreativitet og Glede Setter Spor 


   

  Fra og med 01. august 2016 kan vi med glede meddele at vi utvider åpningstiden i Ask barnehage med 1 time.

  Ny åpningstid blir 07.00 - 17.00

   

   Husk å søke barnehageplass innen 01. mars på: https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login

 • Vi minner om at plnanleggingsdagen er flyttet!

  07/01/2016

  Vi minner om at planleggingsdagen 29. Januar er flyttet til 5. februar.

  Karnevalet avvikles i den forbindelse torsdag 4. februar. 

 • Årets kunstner 2015/2016

  20/10/2015

  "Ahh-dette er livet!" er vår prosjekttittel. I år har vi særlig fokus på det "å ta vare på". Ta vare på alt rundt oss - men også oss selv og menneskene rundt oss. Prosjektet handler både om bærekraft og om å kunne sette pris på de gode øyeblikkene - som ofte er gratis.

  Chris Jordan har vært en særlig inspirasjon til å jobbe med miljø. Han har gitt oss et nytt perspektiv på forbrukssamfunnet. Vår generasjons "bruk og kast" mentalitet både hos produsenter og konsumenter må  adresseres. Dette har i tillegg gitt oss en ny forståelse for vårt pedagogiske ansvar for å lære barna betydningen av det er å ta vare på ting, natur, mennesker og dyr.  Les mer om årets kunstner i vårt hefte: Chris Jordan  Eller last ned i dokumentmappen til høyre.

   

 • Barnehageåret starter 1. august fra 2016

  20/10/2015

  Høsten 2016 starter barnehageåret 1.august. Dette innebærer følgende:

  Barn som skal begynne på skolen høsten 2016 får tilbud om plass i skolefritidsordning (SFO) fra 1.august, og kan dermed ikke besitte en barnehageplass i tillegg. Det vil si at skolestartere ikke kan ta ut et barnehagetilbud i august, og at deres plasser blir ledig for opptak til nye barn fra 1. august i barnehagene i kommunen.

  Skolene i Askøy kommune tilbyr plass i SFO før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Ordningen er åpen hele året, med unntak av juli måned. Åpningstid: 7.30 – 16.30.

  Med virkning fra 2016, kan elevene starte i SFO 1.august, og ikke som tidligere ved skolestart.

   Skolestarterne må ha avviklet sin ferie i barnehagen (3 uker) i løpet av skolens sommerferie, og innen de slutter i barnehagen 31.juli. Barnas 3 sommerferieuker og 5 planleggingsdager er betalingsfrie, og foreldre mottar ikke faktura for juli måned.

  Askøy, 05.10.2015

  Fagavdeling barnehage

  http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4319-endring-av-barnehagearet-starter-1-august-fra-hosten-2016 

   

 • Verdigrunnlag og pedagogisk plattform

  20/10/2015

 • Følg Ask barnehage på Facebook

  26/02/2015

   

  https://www.facebook.com/ask.barnehage?ref=bookmarks

 • Ask barnehage - med inspirasjon fra Reggio Emilia

  16/05/2015

  En lyttende pedagogikk og et helhetlig menneskesyn                                         Å bidra til at barnet utvikler hele seg, med kropp – følelser og hode er tuftet på et helhetlig menneskesyn og er en sentralt i vårt arbeid. Vi er særlig opptatt av de estetiske fagene og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. En lyttende pedagogikk handler ikke bare om fysisk lytting men om en grunnleggende tilnærming til livet. Det er en metafor for en åpenhet for andre, evne til å lytte og bli lyttet til, med alle sanser. Lytting innebærer å tillegge den andre verdi og er en forutsetning for enhver læringsbasert situasjon.

  I Ask barnehage henger verdisyn, læringssyn og menneskesyn nøye sammen. Vi har beskrevet dette i 7 setninger:

  1. Sårbart, tillitsfullt og avhengig av sine omgivelser og samtidig kompetent til å mestre, forstå og delta i samspillet med andre. 

  2. Meningsskapende med drivkraft til å danne egne teorier(hypoteser) og uttrykke sin forståelse av tilværelsen.

  3. Aktiv aktør i egen læring, vekst og utvikling.

  4. Kreativ med indre drivkraft til å leke, forestille seg og utvikle nye ideer.

  5. Fremtidens viktigste ressurs som skal sikre et bærekraftig samfunn.

  6. Unikt med ulike forutsetninger og kompetanser.

  7. Likeverdig med autoritet i forhold til egne opplevelser og følelser.


   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...

 • Et barn har hundre språk

  26/02/2015

  Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
   
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
   
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • For informasjon om pris i barnehagen - følg lenken

  14/08/2015

  http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  17/09/2008

  Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006.