Kreativitet og Glede Setter Spor ASK BARNEHAGE

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Åpne avdelinger i julen

  20/12/2016

  Her kommer en oversikt over åpne avdelinger i julen 2016.

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/apneavdelinger.pdf 

 • Økt foreldrebetaling fra januar 2017

  09/12/2016

  fiogf49gjkf0d

  Statsbudsjettet er vedtatt og foreldrebetalingen endres fra 01.01.2017

  http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage--foreldrebetaling/#artikkel 

   Barnehage – foreldrebetaling

  Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

  Du finner søknadsskjema for dette på https://www.askoy.kommune.no/barnehage/pris-betalings-og-moderasjonsordninger

  Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017.

  Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass, blir også videreført. I 2017 vil husholdninger med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. 

 • Mer informasjon om barnehage?

  01/12/2016

  Ønsker du mer informasjon om barnehagen kan du enkelt finne dette på http://nbr.udir.no/

  Dette er utdanningsdirektoratets side for nasjonalt barnehageregister. Her legges det inn faktaopplysninger om alle barnehager i landet.  

   

   

   

 • Desember er her!

  28/11/2016

  fiogf49gjkf0d

  Nå er vi straks i gang med desember måned og vi går inn i en tid med mange tradisjoner og høytidsmarkeringer. I Ask barnehage følger vi de faste tradisjonene med lysfest, nissesamling (uten julenisse - men kanskje kommer noen smånisser?), julebord for de eldste, litt julebakst og juleverksted på alle avdelinger. De barna som ønsker det og synes det er kjekt, får muligheten til å lage julegaver.

  Vi har også tradisjon for å fortelle ulike julefortellinger og synge julesanger. I den forbindelse finner dere sangheftet vårt i dokumentlisten til høyre.

  Så ønsker vi alle en riktig deilig og fredelig juletid.

  Julehilsen fra alle de ansatte i Ask barnehage.  

   

 • Oppdatering av samtykkeerklæringer

  06/10/2016

  fiogf49gjkf0d

  I disse dager vil tillatelsesskjemaene gjøres elektronisk – og dere vil slippe huske å levere inn skjema på lapper i fremtiden.

  I den forbindelse ber vi om at dere går inn på

   https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login.htm;jsessionid=2BC9C83200857FD47A3DC747A85404EC.tomcatJonasASKOY

  Alle må oppdatere mailadressen sin slik at dere får informasjon og mail som sendes fra fagavdeling barnehage og Ask barnehage. Dette gjør dere slik: Det er foresatte som ligger inne som foresatt 1 (den som søker) som kan gjøre endringene.

  • Logg inn på  https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login

  • Gå inn på Mine plasseringer -> Opplysninger om barnet.

  • Gå helt nederst og trykke på Endre dine opplysninger.
   Her kan foresatte oppdatere sine opplysninger.


  Det er tid for oppdatering av samtykkeerklæringer som dere har gitt når barnet fikk tilbud om plass i barnehagen. Oppdateringer skjer en gang pr år

  For å oppdatere logg dere på siden:

  https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login.htm;jsessionid=2BC9C83200857FD47A3DC747A85404EC.tomcatJonasASKOY

  Foreldre/foresatte har til enhver tid anledning til å trekke samtykket tilbake. Dette gjøres ved at en endrer svarene i IST Hypernet.


  Med hilsen Ann Iren Larsen

  fagsjef

  Birte Berntsen

  saksbehandler • Vi minner om planleggingsdag mandag 12.09.2016

  06/09/2016

  fiogf49gjkf0d

  Vi minner om at vi har planleggingsdag mandag 12. september. Barnehagen er stengt denne dagen.

 • VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2016

  08/08/2016

  fiogf49gjkf0d

  Endelig er vi i gang med nytt barnehageår. For første gang starter barnehageåret 01. august og vi er allerede en uke inne i det nye barnehageåret. Avdelingene holder fortsatt på med litt flytting og rydding som skal gjøres i forbindelse med utvidelse med en til avdeling. Vi kan med glede meddele at nå er alle våre 5 avdelinger fylt opp med barn. De to siste barna vil starte i midten av desember.

  Vi har fått utvidet åpningstid og har nå åpent fra 07.00 - 17.00. I den forbindelse har vi fått økt personalressurs og Tove Pettersen er ny ansatt i barnehagen hos oss denne høsten. Hun vil dere treffe rundt på alle avdelinger. I tillegg har vi ansatt enda en barnehagelærer. Hun heter Elise Aklestad og skal hovedsakelig jobbe med de minste dette året.

  Årsplanen sendes i trykken i disse dager og kan fås i barnehagen fra ca. 01. september.

  Dere kan også laste den ned i dokumentmappen til høyre.  Dersom dere allerede nå har behov for å få vite hvilke planleggingsdager vi har, så følger vi skoleruten. Denne finner dere på Askøy kommune sine hjemmesider.

  - Velkommen til nytt barnehageår -

  Mona E. Rasmussen, styrer 

 • Sommerbrev 2016

  17/06/2016

  fiogf49gjkf0d

  Da er sommeren her for fullt og vi har vært heldige med været så langt. Deilige varme dager med vannspreder og glade barn, har vært en flott avslutning på barnehageåret. Det vil være to barnehagelærere på jobb i hele sommer. Pedagogisk ansvarlig er lagt ved i oversikt over åpne avdelinger.

  I løpet av sommeren – fra uke 27 og frem til og med uke 30, er vi samlet på noen avdelinger. Avdelingene som står tomme, blir da ryddet og vasket – derfor skifter vi mellom avdelingene, slik at når sommeren er over, er alle avdelinger rene og klar for ny barnegruppe.

  Les mer i sommerbrevet: 


 • Kort oppsummering fra foreldremøte 10.mai 2016

  13/05/2016

  fiogf49gjkf0d

  Hei alle sammen. Tusen takk for et flott foreldremøte med positivt engasjement og fine innspill. Vi har fått mange gode tips og tanker om hvordan vi kan jobbe med de ulike områdene for neste års planlegging.

  I dokumentmappen til høyre vil dere finne en liten oppsummering fra foreldremøtet. På samarbeidsutvalgets side finner dere referat fra foreldreråd.

  Så ønsker jeg alle en fantastisk fin pinse og en deilig 17. mai feiring.

   

  - Mona, styrer i Ask barnehage - 

 • Godt rustet for høye ambisjoner fra regjeringen

  17/03/2016

  fiogf49gjkf0d

  11. mars publiserte Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding 19. (2015-2016): "Tid for lek og læring - bedre innhold i barnehagen"

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/

  Stortingsmeldingen vektlegger betydningen gode barnehager har for barns videre utdanning, helse og liv. Meldingen har en tydelig sosial profil og vektlegger blant annet barnehagens arbeid med å ivareta risikoutsatte barn. Hos oss har vi utviklet et godt og systematisk arbeid rundt dette. I tillegg er Askøy kommune i gang med sitt fattigdomsprosjekt, som vil gi oss ny og oppdatert kunnskap om å møte familier som lever under fattigdomsgrensen.

  Regjeringens ambisjoner om et godt og systematisk arbeid rundt barns språklige, sosiale og kognitive utvikling, samsvarer godt med de pedagogiske oppleggene vi har utarbeidet i Ask barnehage gjennom flere år. I tillegg har vi i Ask barnehage utviklet et systematisk arbeid omkring barns motorisk utvikling. Vi vil også nevne vårt arbeid med å gjøre barn bevisste på egen læringsevne og motivasjon til å tilegne seg nye ferdigheter og ny kunnskap.

  Regjeringen er i sin melding opptatt av at barnehagen skal stå for et enhetlig læringssyn, dokumentere sitt arbeid og gjøre systematiske vurderinger av arbeidet. Gjennom vårt samarbeid med Ringer i Vann, har vi fått gode og varierte verktøy til å stadig videreutvikle kvaliteten i barnehagen vår. Regjeringen ønsker at barnehagens vurderingsarbeid og statistikker skal være tilgjengelig for alle - dette har vi innført allerede. På vår hjemmeside ligger vår vurderingsrapport med statistikker og det hele. Det vil bli interessant å følge de ulike nettportalene regjeringen utvikler for hele barnehagesektoren.

  Regjeringen vektlegger betydningen av et kompetent personale. Det er alltid flott å få nytt påfyll og oppdatert kunnskap - og vi trenger det sårt i hele sektoren. Også i Ask barnehage er dette kjærkomment og viktig. Samtidig har vi gjennom våre nye verktøy fått gode redskaper til planlegging, gjennomføring, vurdering og videreutvikling av vår pedagogiske virksomhet. Vi står godt rustet til å møte regjeringens ambisjoner om bedre kvalitet i barnehagen.

  - Mona E. Rasmussen, styrer -  

   

 • BRUKERUNDERSØKELSE 2016

  14/03/2016

  fiogf49gjkf0d
  Brukerundersøkelsen 2016 er i gang. Vi håper at alle tar seg tid til å svare. Husk at for søsken, må man svare for hvert barn. Logg inn på www.bedrekommune.no med brukernavn og passord som du har mottatt i barnehagen. Ved å bruke noen minutter på undersøkelsen hjelper du oss å gjøre barnehagen bedre. 

 • Vi åpner Lesehulen

  03/03/2016

   

  – Det gleder oss å ha fått et krypinn som vi kan bruke utendørs året rundt, hvor ungene kan få tegne, lese eller gjøre andre aktiviteter, selv om de er ute, forteller pedagogisk leder, Sølvi Engelsen.

  Det sjarmerende skuret rommet ikke mange sjelene. Høyst åtte par ben får plass på benken samtidig. Presser de seg ekstra godt sammen, kan også en voksen få plass på saueskinnet. Og det kommer godt med når man ikke selv kan lese bøker. Mottoet for årets nasjonale barnehagedag er nemlig «Les høyt for oss».

  – Ettersom barnehagedagens motto passet godt med vår nye lesehule, tenkte vi å benytte dagen til å åpne den, så fikk vi satt litt ekstra stas på dagen, mener Engelsen.

  Les mer om barnehagedagen og lesehulen vår på; http://www.av-avis.no/aktuelt/Na-har-smarollingene-pa-Ask-fatt-seg-egen-lesehule-435869.html

   

 • Vi utvider åpningstiden med 1 time fra 01.08.2016

  10/02/2016

  fiogf49gjkf0d

   ASK BARNEHAGE

  Kreativitet og Glede Setter Spor 


   

  Fra og med 01. august 2016 kan vi med glede meddele at vi utvider åpningstiden i Ask barnehage med 1 time.

  Ny åpningstid blir 07.00 - 17.00

   

   Husk å søke barnehageplass innen 01. mars på: https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login

 • Barnehageåret starter 1. august fra 2016

  20/10/2015

  Høsten 2016 starter barnehageåret 1.august. Dette innebærer følgende:

  Barn som skal begynne på skolen høsten 2016 får tilbud om plass i skolefritidsordning (SFO) fra 1.august, og kan dermed ikke besitte en barnehageplass i tillegg. Det vil si at skolestartere ikke kan ta ut et barnehagetilbud i august, og at deres plasser blir ledig for opptak til nye barn fra 1. august i barnehagene i kommunen.

  Skolene i Askøy kommune tilbyr plass i SFO før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Ordningen er åpen hele året, med unntak av juli måned. Åpningstid: 7.30 – 16.30.

  Med virkning fra 2016, kan elevene starte i SFO 1.august, og ikke som tidligere ved skolestart.

   Skolestarterne må ha avviklet sin ferie i barnehagen (3 uker) i løpet av skolens sommerferie, og innen de slutter i barnehagen 31.juli. Barnas 3 sommerferieuker og 5 planleggingsdager er betalingsfrie, og foreldre mottar ikke faktura for juli måned.

  Askøy, 05.10.2015

  Fagavdeling barnehage

  http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/4319-endring-av-barnehagearet-starter-1-august-fra-hosten-2016 

   

 • Verdigrunnlag og pedagogisk plattform

  20/10/2015

  fiogf49gjkf0d

 • Følg Ask barnehage på Facebook

  26/02/2015

  fiogf49gjkf0d

   

  https://www.facebook.com/ask.barnehage?ref=bookmarks

 • Ask barnehage - med inspirasjon fra Reggio Emilia

  16/05/2015

  fiogf49gjkf0d
  En lyttende pedagogikk og et helhetlig menneskesyn                                         Å bidra til at barnet utvikler hele seg, med kropp – følelser og hode er tuftet på et helhetlig menneskesyn og er en sentralt i vårt arbeid. Vi er særlig opptatt av de estetiske fagene og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. En lyttende pedagogikk handler ikke bare om fysisk lytting men om en grunnleggende tilnærming til livet. Det er en metafor for en åpenhet for andre, evne til å lytte og bli lyttet til, med alle sanser. Lytting innebærer å tillegge den andre verdi og er en forutsetning for enhver læringsbasert situasjon.

  I Ask barnehage henger verdisyn, læringssyn og menneskesyn nøye sammen. Vi har beskrevet dette i 7 setninger:

  1. Sårbart, tillitsfullt og avhengig av sine omgivelser og samtidig kompetent til å mestre, forstå og delta i samspillet med andre. 

  2. Meningsskapende med drivkraft til å danne egne teorier(hypoteser) og uttrykke sin forståelse av tilværelsen.

  3. Aktiv aktør i egen læring, vekst og utvikling.

  4. Kreativ med indre drivkraft til å leke, forestille seg og utvikle nye ideer.

  5. Fremtidens viktigste ressurs som skal sikre et bærekraftig samfunn.

  6. Unikt med ulike forutsetninger og kompetanser.

  7. Likeverdig med autoritet i forhold til egne opplevelser og følelser.


   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...

 • Et barn har hundre språk

  26/02/2015

  fiogf49gjkf0d

  Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
   
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
   
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • For informasjon om pris i barnehagen - følg lenken

  09/12/2016

  fiogf49gjkf0d

  http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/

   

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  17/09/2008

  fiogf49gjkf0d
  Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006.