Ask barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Velkommen til sommerfest 04. juni 2015

  18/05/2015


  Velkommen til


  Sommerfest/kurvfest i Ask barnehage

  Tid, sted og innhold:

  Torsdag 4. juni blir det sommerfest og korgfest i Ask barnehage. Vi starter nede i amfiet v/Strålen og Bølgen kl. 15.00, og holder på til 16.30. Underholdning med sang og tale starter kl. 15.00.

  Vi håper på fint vær og har sommerfesten ute. Det blir satt frem langbord på øvre plass for bespisning.. Vi ønsker også besteforeldre og søsken velkommen til denne festen.

  Om været svikter oss lager vi langbord inne for to og to avdelinger:

 • Bølgen og Strålen er sammen
 • Spiren og Gnisten er sammen
 • Dråpen
 • Alle tar med en matrett hver og klappstoler. Barnehagen lager saft, kaffe og te. Vi holder engangskopper og fat.

  Utstilling tirsdag 2/6 - torsdag 4/6 på avdeling Virvel.

  Fra 2.juni vil avdelingene stille ut barnas arbeid og henge opp dokumentasjon fra de ulike prosjektene som har vært denne våren. Utstillingen avsluttes på sommerfesten.

  Praktisk informasjon:

  Vi ber om at de som har gangavstand til barnehagen kommer gående. Det blir trangt om parkeringsplassene dersom alle tar med bil

  Vi minner om retningslinjer for film og fotografering på felles arrangementer: Det er ikke tillat å legge disse på internett dersom personer kan identifiseres

  De foreldrene som er kommet, tar ansvar for egne barn etter underholdningen.

  Alle som kommer på arrangemntet må skrive seg inn på en liste ved sin avdeling, og krysse seg ut når de går hjem igjen. Dette er pga brann og redningsrutiner ved større arrangementer.

  Dersom du IKKE har mulighet til å komme, gi beskjed på avdelingen.

  Velkommen til fest!

  last ned invitasjonen her. Sommerfest 2015 


 • VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE

  16/05/2015

  Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivelser med skog og sjø like utenfor gjerdet. Gårder med jorbærdyrking og alpakkadyr er noen steinkast bortenfor. Inspirasjon til læring i prosjektarbeid og fordypning - finner vi i naturen og omgivelsene rundt oss. I tillegg henter vi materiale fra kunst, litteratur, musikk, dans og drama.Vi har hentet  inspirasjon fra barnehagene i Reggio Emilia.

  Ask barnehage er organisert og fysisk utformet særskilt for å stimulere og støtte barns læring, kreative vekst og utvikling. I verkstedene som er på hver avdeling bearbeides inntrykk og erfaringer. Refleksjonen og arbeidet i verkstedene skaper sammenhenger og forståelser som gir grunnlag for ny læring. Barnehagen  vår består i dag av 5 avdelinger. I tillegg har vi et verksted, et bibliotek og et sanserom. 

    

 • Følg Ask barnehage på Facebook

  26/02/2015

   

  https://www.facebook.com/ask.barnehage?ref=bookmarks

 • Velkommen til vårens foreldremøte 27. mai -2015

  16/05/2015

  Vi starter sammen nede i amfiet.

  - Litt om året som har gått og veien videre

  Avdelingsvis:

  - Forventinger

  - Brukerundersøkelse

  - Turer og utflukter

  - Innspill til årsplan for 2015-2016 med fokus på:

              - prosjekter og hovedtema: Ahh - dette er livet, bærekraftig utvikling

               - læringsmiljø og gjenbruksmateriale 

 • Innføring av inntektsgradert foreldrebetaling

  16/05/2015

  faktura

  En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1.mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Det må sendes inn søknad med dokumentasjon.

   Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1. mai er kr. 2.580,- pr. måned. Betaling av kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

  De som er i målgruppen for å få redusert foreldrebetaling, må sende en skriftlig søknad til Askøy kommune, postboks 323, 5323 Kleppestø.   Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og
  personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det
  ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

  For mai – juni 2015 og barnehageåret 2015/2016 settes fristen til fredag 29.mai 2015.

 • 06/03/2015

 • Ask barnehage - med inspirasjon fra Reggio Emilia

  16/05/2015

  En lyttende pedagogikk og et helhetlig menneskesyn                                         Å bidra til at barnet utvikler hele seg, med kropp – følelser og hode er tuftet på et helhetlig menneskesyn og er en sentralt i vårt arbeid. Vi er særlig opptatt av de estetiske fagene og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. En lyttende pedagogikk handler ikke bare om fysisk lytting men om en grunnleggende tilnærming til livet. Det er en metafor for en åpenhet for andre, evne til å lytte og bli lyttet til, med alle sanser. Lytting innebærer å tillegge den andre verdi og er en forutsetning for enhver læringsbasert situasjon.

  I Ask barnehage henger verdisyn, læringssyn og menneskesyn nøye sammen. Vi har beskrevet dette i 7 setninger:

  1. Sårbart, tillitsfullt og avhengig av sine omgivelser og samtidig kompetent til å mestre, forstå og delta i samspillet med andre. 

  2. Meningsskapende med drivkraft til å danne egne teorier(hypoteser) og uttrykke sin forståelse av tilværelsen.

  3. Aktiv aktør i egen læring, vekst og utvikling.

  4. Kreativ med indre drivkraft til å leke, forestille seg og utvikle nye ideer.

  5. Fremtidens viktigste ressurs som skal sikre et bærekraftig samfunn.

  6. Unikt med ulike forutsetninger og kompetanser.

  7. Likeverdig med autoritet i forhold til egne opplevelser og følelser.


   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...

 • Et barn har hundre språk

  26/02/2015

  Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
   
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
   
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • For informasjon om pris i barnehagen - følg lenken

  08/05/2015

  http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  17/09/2008

  Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006.