Ask barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Invitasjon til avslutning for førskolegruppa.

  23/06/2014

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/avslutning.pdf

  Velkommen til avslutning for førskolebarna Torsdag 14. august 16-18. Vedlagt er informasjon.

 • Sommerinformasjon

  16/06/2014

  Her er informasjon om åpne avdelinger og informasjon om organisering i sommer.

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/sommerbarnehagen.pdf

   

 • Lysbilder fra foreldremøte 21. mai 2014

  27/05/2014

  Vi kan av hensyn til personvern ikke legge ut film eller bilder vi viste i starten av møtet. Men i vedlagt dokument kan dere finne powerpoint presentasjonen vi brukte på foreldremøtet 21. mai 2014. Vi er svært glade for at så mange foreldre kom på møtet og ønsket å medvirke til å utvikle et godt tilbud for barna. Vi takker alle for flotte innspill og tanker til brukerundersøkelsen, ny årsplan og skriftliggjøring av forventinger.

  Alle innspill vil bli samlet og satt inn i barnehagens vurderingsdokument som danner grunnlaget for aktiviteter og pedagogisk innhold neste barnehageår.

  Følg linken: /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/Foreldremote21.05.2014.pdf

 • Ask barnehage på Face book fra 01. juni 2014

  27/05/2014

  Fra 01. juni vil dere finne Ask barnehage på Face book.

  Vi tror at det er raskere, mer effektivt og at vi når flere med informasjon. Barnehagen har et stort behov for å profilere seg for å tiltrekke nye søkere. På face book kan vi legge ut nyttige lenker og ha dialog om barnehagens aktiviteter og pedagogikk. Det er svært viktig at alle som skal delta på denne siden, viser godt nettvett og er nøye med hvilken informasjon som legges ut.

   

 • Utstilling

  27/05/2014

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/utstilling2.pdf

 • Sommerfest

  27/05/2014

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/invitasjon2.pdf

 • Foreldremøte for nye foreldre onsdag 4. juni.

  19/05/2014

  /db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/foreldre.pdf

 • Foreldremøte onsdag 21. mai

  12/05/2014

  Velkommen
  til vårens
  foreldremøte onsdag 21. mai 2014

  Kl.
  18.15-20.45

  TEMA:

  - Inntrykk fra året som har gått

  - Innspill til neste barnehageår med fokus på: 
  Foreldersamarbeid
  Arbeid med; Sosial kompetanse, motorikk &
  bevegelse og språkstimulering i barnehagen.

  - Forventinger til barnehagen og forventinger til foreldre

  - Gjennomgang av og innspill til brukerundersøkelsen

  Det blir servert kaffe, te og noe å bite i på avdelingen

   

 • Påsken i barnehagen

  09/04/2014

  Hei. Uke 16 har vi åpen mandag, tirsdag og onsdag. På onsdag stenger vi kl. 12.

  På grunn av ferieavvikling har vi slått sammen avdelingene slik mandag og tirsdag:

  Bølgen / Strålen - sammen på Bølgen

  Gnisten / Spiren sammen på Gnisten

  Dråpen /Virvel - sammen på Dråpen

  På onsdag er Gnisten åpen. Da skal alle barna være oppe. De som er i barnehagen onsdag, spiser lunsj 11.00

  Husk å tømme barnas plasser og skuffer før påske.

  mvh. Sigrid Hestnes

   

 • Fortsatt ledige barnehageplasser

  03/04/2014

  Det er fortsatt ledige barnehageplasser i Ask barnehage. Du søker plass ved å logge deg inn på

  https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login

   

   

 • Kjernetid i Ask barnehage

  03/03/2014

  Fra 01.01.2014 har pedagogene i Ask barnehage satt kjernetiden fra 09.30 – 14.30. Dette betyr ikke noe annet i praksis enn at vi gjerne vil ha beskjed i barnehagen dersom barna kommer senere enn 09.30 og blir hentet før 14.30.

   For å kunne gi barna et godt innhold - trenger vi hele barnegruppen til stede slik at vi kan planlegge pedagogiske aktiviteter og opplegg med utgangspunkt i at barna er her. Dette selvfølgelig med forbehold om sykdom og annet som gjør at barna trenger å være borte fra barnehagen. Hos oss er alle barna viktige både i leken, i hverdagsaktiviteter og i det pedagogiske opplegget. Vi gleder oss til en flott vår- og sommertid sammen med barna i Ask barnehage.

  Med vennlig hilsen pedagogene i Ask barnehage

   

   

   

   

   

   

   

 • Ledige barnehageplasser

  25/02/2014

  01. Mars er søknadsfrist til ledige barnehageplasser i Askøy kommune. Du søker plass på  https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login.htm

  I Ask barnehage har vi ledig småbarnsplasser og storbarnsplasser. Om du lurer på noe vedr. barnehagen er det bare å ta kontakt med styrer på mail:

  mona.rasmussen@askoy.kommune.no

  eller på telefon: 56155343

 • VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE

  25/02/2014

  Vår visjon:Klart vi kan - Kreativitet og Glede setter Spor

  Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivelser med skog og sjø like utenfor gjerdet. Gårder med jorbærdyrking og alpakkadyr er noen steinkast bortenfor. Inspirasjon til læring i prosjektarbeid og fordypning - finner vi i naturen og omgivelsene rundt oss. I tillegg henter vi materiale fra kunst, litteratur, musikk, dans og drama for å nevne noe.V i har hentet  inspirasjon fra barnehagene i Reggio Emilia. 

   

  Reggio Emilia pedagogikken står for:

  • En pedagogisk arbeidsmåte, forankret i et humanistisk livssyn som bygger på en sterk tro på menneskets muligheter.
  • En dyp respekt for barnehage og en overbevisning om at alle barn erfødt rike og intelligente, med en sterk innebygget drivkraft til å utforske verden.
  •  En bekjennelse av subjektivitet.
  • En pedagogikk som stadig fornyesog utvikles, med barns behov som utgangspunkt og i takt med det moderne samfunnsendringer.
  • Pedagogikken er også kalt ”den lyttende pedagogikk” da den i stor grader preget av gjensidighet og dialog.
  • Reggio Emilias pedagogikk er ikke et program som man kan ”ta over” eller kopiere, men man kan inspireres av grunntankene og filosofien, og tilpasse og utvikle den i våre egen barnehage.
  • Loris Malguzzi har sagt: ”Jeg tror at de ord som best sammenfatter vår virksomhet er utforskning og medvirkning”.
  • Loris Malaguzzis dikt ”Et barn har 100 språk" uttrykker grunnleggende tanker i den pedagogiske filosofien

  Ask barnehage er organisert og fysisk utformet særskilt for å stimulere og støtte barns læring, kreative vekst og utvikling.I barnehagen vår lever vi i et miljø hvor vi omgir oss med estetiske inntrykk og uttrykk inne og ute. Barnehagens læringsmiljø utfordrer tanken, trigger følelser og skjerper sansene.  I atelieene som er på hver avdeling bearbeides inntrykk og erfaringer. Refleksjonen og arbeidet i atelieene skaper sammenhenger og forståelser som gir grunnlag for ny læring.

  Barnehagen  vår består av 6 avdelinger. I tillegg har vi to atelie/verksted.
   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...
  "Dagens barn skal finne opp alle de sakene vi ikke vet at vi trenger ennå".
  avdeling Dråpen og Virvel går de minste barna i barnehagen. De er ca. 12 i tallet og er mellom 7-8 mnd. og 2/3 år.

  • På avdeling Spiren og Gnisten går de mellomste barna i barnehagen. De er ca 14-18 i tallet og er  mellom 2 og 5 år.
  • På avdeling Strålen og Bølgen finner de de største barna i barnehagen. De teller ca. 20  og er mellom 4 og 6 år.
  • Barna som går siste året i barnehagen har sin egen femårsgruppe. 

 • Et barn har hundre språk

  25/02/2014

   Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • Planleggingsdag 31 Januar

  30/01/2014

  Minner om planleggingsdag 31 januar. Da er barnehagen stengt.

 • Takk for flott aksjonsuke og FN-dag

  25/10/2013

  En aktiv og lærerik uke er over. I dag har vi hatt fellessamling og oppsummert uken. Avdelingene har hatt ulike aktiviteter knyttet til aksjonen. Alle avdelingene har laget bilder til auksjonen i går, inspirert av kjente kunstnere. I samlingen fortalte barna hverandre litt fra uken. Mona og Sigrid presenterte resultatet etter aksjonsdagen i går. Før resultatet ble ropt ut laget alle sammen «trommevirvel» ved å trampe. 6932 kr går uavkortet til Foruts barneaksjon.   

 • Hallo - langt der inne i skogen:)

  01/10/2013

  Ugledikt

  Hallo,
  langt der inne i skogen?

  Er du der, langt inne i skogen?Gjemmer
  du deg, langt, langt der inne i skogen og
  ikke vil komme ut?

  Arild Nyquist

   

   __________________________________________________________

 • Ask barnehage med i kvalitetsutviklingsarbeid.

  01/10/2013

  Oppstart av «Klart vi kan – vi skaper ringer i vann» - et treårig utviklingsarbeid for alle barnehager i Askøy kommune er i gang. I Ask barnehage ser vi frem til at det settes fokus på pedagogisk kvalitet og læring i barnehagen. Arbeidet skal gå over flere år og skal skje i samarbeid med Ringer i Vann http://www.ringerivann.no/.

  Til sammen 400 barnehageansatte har vært samlet for en kick-off på Ravnanger 26. og 27. august. I løpet av disse tre årene skal det arbeides med;

  • Utvikling av sentralt planverk, styringsredskaper og system for forsvarlig oppfølging og utvikling av kvalitet (innhold) i tråd med barnehageloven.
  • Organisasjonsutvikling i den enkelte barnehage, med tydelig fokus på læringssyn, barns læring og læringsarenaer
  • Virksomhetsanalyse – den enkelte barnehage
  • Ledelsesutvikling – for styrere, ped.ledere, PPT-leder
  • Pilotopplæring – for en valgt gruppe i barnehagen. Hos oss er dette Marta Bjørdal, Trine Del Sol, Trine Duarte og Sigrid Hestnes.
  • Felles fagsamlinger på planleggingsdager

  Oppstart av «Klart vi kan – vi skaper ringer i vann» - et treårig utviklingsarbeid for alle barnehager i Askøy kommune. Til sammen 400 barnehageansatte har vært samlet for en kick-off over to kvelder. I løpet av disse tre årene skal det arbeides med; • Utvikling av sentralt planverk, styringsredskaper og system for forsvarlig oppfølging og utvikling av kvalitet (innhold) i tråd med barnehageloven  • Organisasjonsutvikling i den enkelte barnehage, med tydelig fokus på læringssyn, barns læring og læringsarenaer • Virksomhetsanalyse – den enkelte barnehage • Ledelsesutvikling – for styrere, ped.ledere, PPT-leder • Pilotopplæring – for en valgt gruppe i barnehagen, (PPT-førskoleteam, HTV) • Felles fagsamlinger på planleggingsdager ___________________________________________________________________________________________

   

 • Inspirert av naturen - årets inntrykk

  01/10/2013

  Om årets tema fra årsplanen: Barnet skaper sin forståelse ved å fange opp signaler fra verden rundt seg. Naturen er mer mangfoldig på signaler enn noe annet fysisk rom. Farger, dufter, lyder, naturlig lys, temperatur, topografi, naturlige og menneskeskapte forandringer. Ved å være i og oppleve naturen tar vi innover oss disse inntrykkene og føler glede ved å være en del av denne konteksten. Selv om naturkreftene også kan frambringe andre følelser, er det
  som læringsarena i barndommen nesten utelukkende
  assosiert med
  lek, glede og forsking. Tema bygger på vår visjon; Kreativitet og glede setter spor!

  2013 – 2014. Konstruksjon – dialogen med
  materialet .

  Mennesket er skapende individer. I takt medn natur og kultur konstruerer de sin egen virkelighet. De fysiske omgivelsene er vesentlig for dialogen. Materiale vi omgir oss med, skaper nye muligheter. Muligheter og utforskning av naturmateriale. Hvordan bruker vi kommuniserer vi med naturen?

      

 • PLANLEGGINGSDAGER FOR 2013/2014

  01/10/2013

  Informasjon om planleggingsdager for neste barnehageår finner du i dokumentmappen til høyre eller følg lenke:

  http://www.barnehageside.no/db/dokumenter/www.ask.barnehageside.no/filer/PLANLEGGINGSDAGER%20FOR%20ASK%20BARNEHAGE%202013.pdf

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  17/09/2008

  Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006.

¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥ì¥Ç¥£©`¥¹ ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ 574 ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ ÈËšÝ ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ mrl996 ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ µêÅn ¥¨¥¢¥¸¥ç©`¥À¥ó ¥¨¥¢¥¸¥ç©`¥À¥ó¼¤°² ¥¨¥¢¥¸¥ç©`¥À¥ó 2013 ¥°¥Ã¥Á •rÓ‹ ¥°¥Ã¥Á •rÓ‹ ¥ì¥Ç¥£©`¥¹ ¥°¥Ã¥Á •rÓ‹ ¥á¥ó¥º ¥°¥Ã¥Á •rÓ‹ ÖйŠ¥·¥ã¥Í¥ë Ø”²¼ chanel Ø”²¼ ¥·¥ã¥Í¥ë Ø”²¼ ÐÂ×÷ ¥·¥ã¥Í¥ë ¥Ð¥Ã¥° chanel ¥Ð¥Ã¥° ¥·¥ã¥Í¥ë ¥Ð¥Ã¥° ÐÂ×÷ ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹996 ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ 1300 ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ 574 ¥Ë¥å©`¥Ð¥é¥ó¥¹ ÈËšÝ

product key windows 7 professional activator . window 7 product key ultimate